Zalo

Giờ làm việc: T2-T7: 8h-17h30

0904.124.280 - 0936.474.676 541 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Trang chủ / GAS LẠNH - VẬT TƯ NGÀNH LẠNH

GAS LẠNH - VẬT TƯ NGÀNH LẠNH

Gas Lạnh R32

Gas lạnh R32 Bestgas (3KG)

Gas lạnh R32 Bestgas (3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Icool (3KG)

Gas lạnh R32 Icool (3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Taisei(3KG)

Gas lạnh R32 Taisei(3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 DY(3KG)

Gas lạnh R32 DY(3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Iceloong(3KG)

Gas lạnh R32 Iceloong(3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Taisei(9.5KG)

Gas lạnh R32 Taisei(9.5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Bestgas ( 9.5KG)

Gas lạnh R32 Bestgas ( 9.5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R32 Bestgas (7KG)

Gas lạnh R32 Bestgas (7KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R22

Gas lạnh R22 Refron  (13.6KG)

Gas lạnh R22 Refron (13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R22 Naron Ấn Độ(13.6KG)

Gas lạnh R22 Naron Ấn Độ(13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R22 Tesei (13.6KG)

Gas lạnh R22 Tesei (13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R22 Freezy (3KG)

Gas lạnh R22 Freezy (3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R22 Naron TQ (13.6KG)

Gas lạnh R22 Naron TQ (13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R22 Naron (3KG)

Gas lạnh R22 Naron (3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R134

Gas lạnh R134 Bestgas (13.6KG)

Gas lạnh R134 Bestgas (13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R134 Floron (3KG)

Gas lạnh R134 Floron (3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Teisei(3KG)

Gas lạnh R134 Teisei(3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Taisei (13.6KG)

Gas lạnh R134 Taisei (13.6KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R134 Icool (3KG)

Gas lạnh R134 Icool (3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R404

Gas lạnh R404 Bestgas(2.7KG)

Gas lạnh R404 Bestgas(2.7KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R404A Kalton (10.9KG)

Gas lạnh R404A Kalton (10.9KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R404A Bestgas(10.9KG)

Gas lạnh R404A Bestgas(10.9KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R404 ICOOL(2.7KG)

Gas lạnh R404 ICOOL(2.7KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R290

Gas lạnh R290 ECORON(5KG)

Gas lạnh R290 ECORON(5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lon R290 RB 370gram

Gas lon R290 RB 370gram

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R407

Gas lạnh R407C Refron (11.3KG)

Gas lạnh R407C Refron (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R407C Kalton(11.3KG)

Gas lạnh R407C Kalton(11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R407C Bestgas (11.3KG)

Gas lạnh R407C Bestgas (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R407C Teisei(2.7KG)

Gas lạnh R407C Teisei(2.7KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R600

Gas lạnh R600 ICOOL(6.5KG)

Gas lạnh R600 ICOOL(6.5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R600Taisei(6.5KG)

Gas lạnh R600Taisei(6.5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R600 Taisei(3KG)

Gas lạnh R600 Taisei(3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R600 ICOOL(3KG)

Gas lạnh R600 ICOOL(3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R600(120g- dạng lon)

Gas lạnh R600(120g- dạng lon)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R600a ECORON (5KG)

Gas lạnh R600a ECORON (5KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R410

Gas lạnh R410 Bestgas(11.3KG)

Gas lạnh R410 Bestgas(11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R410 Bestgas (2.8KG)

Gas lạnh R410 Bestgas (2.8KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh Refron R410(11.3KG)

Gas lạnh Refron R410(11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R410A ICOOL USA (11.3KG)

Gas lạnh R410A ICOOL USA (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh Teisei R410A (11.3KG)

Gas lạnh Teisei R410A (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R410 Teisei(2.8KG)

Gas lạnh R410 Teisei(2.8KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R410 Frezzy(2.8KG)

Gas lạnh R410 Frezzy(2.8KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R410 Iceloong(2.8KG)

Gas lạnh R410 Iceloong(2.8KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas Lạnh R507

Gas lạnh R507 Agas (11.3KG)

Gas lạnh R507 Agas (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas lạnh R507 Bestgas (11.3KG)

Gas lạnh R507 Bestgas (11.3KG)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Quạt công nghiệp

Quạt thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt gió

Quạt gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt gió

Quạt gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm làm mát thông gió

Tấm làm mát thông gió

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vật Tư Thiết Bị Ngành Lạnh

Dầu lạnh Total Lunaria KA46

Dầu lạnh Total Lunaria KA46

Liên hệ 0904124280 / Giá

Dây điện Trần Phú 2x1.5

Dây điện Trần Phú 2x1.5

Liên hệ 0904124280 / Giá

Đồng hồ nạp gas đơn Value VMG -1-UH

Đồng hồ nạp gas đơn Value VMG -1-UH

Liên hệ 0904124280 / Giá

Gas hàn Max Smart mini 220gram(dạng lon)

Gas hàn Max Smart mini 220gram(dạng lon)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Máy bảo dưỡng Kutan

Máy bảo dưỡng Kutan

Liên hệ 0904124280 / Giá

Đèn khò gas ống đồng

Đèn khò gas ống đồng

Liên hệ 0904124280 / Giá

Băng cuốn bảo ôn

Băng cuốn bảo ôn

Liên hệ 0904124280 / Giá

Băng dính đóng thùng

Băng dính đóng thùng

Liên hệ 0904124280 / Giá

Bộ đổi nguồn 220V sang 100V New Power

Bộ đổi nguồn 220V sang 100V New Power

Liên hệ 0904124280 / Giá

Bộ ốc vít lắp đặt điều hòa

Bộ ốc vít lắp đặt điều hòa

Liên hệ 0904124280 / Giá

Ống thoát nước nối dài linh hoạt cho máy giặt 1.5M,2M

Ống thoát nước nối dài linh hoạt cho máy giặt 1.5M,2M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Que hàn đồng dẹt Mỹ (Harris)

Que hàn đồng dẹt Mỹ (Harris)

Liên hệ 0904124280 / Giá

ty nạp gas 10cm - ti nạp gas lạnh

ty nạp gas 10cm - ti nạp gas lạnh

Liên hệ 0904124280 / Giá

Van 1 chiều bình nóng lạnh

Van 1 chiều bình nóng lạnh

Liên hệ 0904124280 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ vạn năng Value

Đồng hồ vạn năng Value

Liên hệ 0904124280 / Giá

rơ le điều nhiệt bình nóng lạnh A tím

rơ le điều nhiệt bình nóng lạnh A tím

Liên hệ 0904124280 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

rơ le điều nhiệt màu hồng bình nóng

rơ le điều nhiệt màu hồng bình nóng

Liên hệ 0904124280 / Giá

Rơ le Pi xanh bình nóng lạnh

Rơ le Pi xanh bình nóng lạnh

Liên hệ 0904124280 / Giá

Bộ loe ống đồng value VFT-808-IE

Bộ loe ống đồng value VFT-808-IE

Liên hệ 0904124280 / Giá

Van chống bỏng Gas R410 - R22

Van chống bỏng Gas R410 - R22

Liên hệ 0904124280 / Giá

Phin lọc tủ bảo quản, tủ đông

Phin lọc tủ bảo quản, tủ đông

Liên hệ 0904124280 / Giá

Cảm biến dương bạc tủ lạnh (sò nóng, cầu chì tủ lạnh)

Cảm biến dương bạc tủ lạnh (sò nóng, cầu chì tủ lạnh)

Liên hệ 0904124280 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mâm Dành Cho Máy Giặt

Mâm Dành Cho Máy Giặt

Liên hệ 0904124280 / Giá

Cáp tủ lạnh dạng cuộn 1/4,1/6,1/8

Cáp tủ lạnh dạng cuộn 1/4,1/6,1/8

Liên hệ 0904124280 / Giá

Túi đựng đồ nghề - Đaikin cao cấp dày 2 lớp (Size đại, trung) xanh đen

Túi đựng đồ nghề - Đaikin cao cấp dày 2 lớp (Size đại, trung) xanh đen

Liên hệ 0904124280 / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dao cắt ống đồng TOP TB-5061

Dao cắt ống đồng TOP TB-5061

Liên hệ 0904124280 / Giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Địa chỉ: Tổ 10 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD/Cửa Hàng: Số 541 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024.668.47432 - 0904.124.280 - 0936.474.676

Hotline: 0904.124.280 - Tổng đài: 0934.663.458

Email: congtytienmanh@gmail.com

Mrs. Nhàn

Mrs. Nhàn

Kinh doanh

0904124280

Zalo icon Email icon

Zalo icon Email icon

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Tiến Mạnh là đại lý thương mại phân phối Điều hòa- Điện gia dụng- Gas lạnh- vật tư điện lạnh chính hãng với mức giá vô cùng cạnh tranh cùng dịch vụ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp. Liên hệ ngay!

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

HÌNH ẢNH CÔNG TY

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Địa chỉ: Tổ 10 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD/Cửa Hàng: Số 541 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024.668.47432 - 0904.124.280 - 0936.474.676

Hotline: 0904.124.280

Tổng đài: 0934.663.458

Email: congtytienmanh@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH
Địa chỉ: Tổ 10 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD/Cửa Hàng: Số 541 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Giấy phép ĐKKD số 0105025971 - Cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03/12/2010
Chịu trách nhiệm nội dung - Đào Thị Nhàn
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH. Designed by Trang vàng Việt Nam.