Zalo

Giờ làm việc: T2-T7: 8h-17h30

0904.124.280 - 0936.474.676 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Trang chủ / GAS LẠNH - VẬT TƯ NGÀNH LẠNH

Gas lạnh

Gas lanh Bestgas R507 (11.3KG)

Gas lanh Bestgas R507 (11.3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R32 (3KG)

Gas lạnh Bestgas R32 (3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R32 (7KG)

Gas lạnh Bestgas R32 (7KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R32( 9.5KG)

Gas lạnh Bestgas R32( 9.5KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R134 (3.2KG)

Gas lạnh Bestgas R134 (3.2KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R134 (13.6KG)

Gas lạnh Bestgas R134 (13.6KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R404 (10.9KG)

Gas lạnh Bestgas R404 (10.9KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R407 (11.3KG)

Gas lạnh Bestgas R407 (11.3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R410 (2.8KG)

Gas lạnh Bestgas R410 (2.8KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Bestgas R410 (3.6KG)

Gas lạnh Bestgas R410 (3.6KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Refron R22 (13.6KG)

Gas lạnh Refron R22 (13.6KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Refron R22 (22.7KG)

Gas lạnh Refron R22 (22.7KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh Refron R410 (11.3KG)

Gas lạnh Refron R410 (11.3KG)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R32

Gas lạnh R32 ICOOL TNet 3kg

Gas lạnh R32 ICOOL TNet 3kg

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 DY Refrigeran

Gas lạnh R32 DY Refrigeran

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 Bestgas

Gas lạnh R32 Bestgas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 Bestgas

Gas lạnh R32 Bestgas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 Floron Ấn Độ

Gas lạnh R32 Floron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 Ecoron

Gas lạnh R32 Ecoron

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R32 Floron Ấn Độ

Gas lạnh R32 Floron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R22

Gas lạnh R22 Floron Ấn Độ

Gas lạnh R22 Floron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R22 Tesei

Gas lạnh R22 Tesei

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R22 Refron Ấn Độ

Gas lạnh R22 Refron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R22 Refron Ấn Độ

Gas lạnh R22 Refron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R22 Naron Ấn Độ

Gas lạnh R22 Naron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R134

Gas lạnh R134 Freon Chemours USA

Gas lạnh R134 Freon Chemours USA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Refron Ấn Độ

Gas lạnh R134 Refron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Refron Ấn Độ

Gas lạnh R134 Refron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Bestgas Thanh Kim Long

Gas lạnh R134 Bestgas Thanh Kim Long

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R134 Floron Ấn Độ

Gas lạnh R134 Floron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R404

Gas lạnh R404 Ecoron Be

Gas lạnh R404 Ecoron Be

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R404 A-Gas

Gas lạnh R404 A-Gas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R404 Chemours Mỹ

Gas lạnh R404 Chemours Mỹ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R404 Kalton Thanh Kim Long

Gas lạnh R404 Kalton Thanh Kim Long

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R404A Bestgas

Gas lạnh R404A Bestgas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R407

Gas lạnh R407 Thanh Kim Long

Gas lạnh R407 Thanh Kim Long

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R407C Kalton

Gas lạnh R407C Kalton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R407 Agas Thanh Kim Long

Gas lạnh R407 Agas Thanh Kim Long

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R407C Chemours Freon

Gas lạnh R407C Chemours Freon

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R407C Bestgas

Gas lạnh R407C Bestgas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R410

Gas lạnh R410 Refron Ấn Độ

Gas lạnh R410 Refron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Floron Ấn Độ

Gas lạnh R410 Floron Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410A Ecoron

Gas lạnh R410A Ecoron

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Bestgas Ấn Độ

Gas lạnh R410 Bestgas Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Freon chemours USA

Gas lạnh R410 Freon chemours USA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Honeywell

Gas lạnh R410 Honeywell

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Iceloong

Gas lạnh R410 Iceloong

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lạnh R410 Iceloong

Gas lạnh R410 Iceloong

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R507

Gas lạnh R507 Agas Thanh Kim Long

Gas lạnh R507 Agas Thanh Kim Long

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas Lạnh R600

Gas lạnh R600

Gas lạnh R600

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas lon R600

Gas lon R600

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vật Tư Thiết Bị Ngành Lạnh

Ống đồng Haliang

Ống đồng Haliang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng Jiflex

Ống đồng Jiflex

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng Malaysia

Ống đồng Malaysia

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng Thái Lan

Ống đồng Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dầu Total

Dầu Total

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây điện

Dây điện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đồng hồ nạp gas

Đồng hồ nạp gas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gas hàn mini

Gas hàn mini

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá đỡ cục nóng điều hòa

Giá đỡ cục nóng điều hòa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Loe ống đồng

Loe ống đồng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bảo dưỡng điều hòa

Máy bảo dưỡng điều hòa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mỏ hàn

Mỏ hàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng Toàn Phát

Ống đồng Toàn Phát

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Attomat LSE

Attomat LSE

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng cuốn bảo ôn

Băng cuốn bảo ôn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng dính điện

Băng dính điện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng dính đóng thùng

Băng dính đóng thùng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bảo ôn Superlon

Bảo ôn Superlon

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bảo ôn trắng (loại đôi)

Bảo ôn trắng (loại đôi)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ đổi nguồn 110 Power

Bộ đổi nguồn 110 Power

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ đổi nguồn 110 Power

Bộ đổi nguồn 110 Power

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân giá máy giặt đa năng

Chân giá máy giặt đa năng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đai ghim ống size 2141

Đai ghim ống size 2141

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dao cắt ống đồng

Dao cắt ống đồng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dầu bảo dưỡng máy hút

Dầu bảo dưỡng máy hút

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dầu gấu

Dầu gấu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ốc vít bắt cục nóng điều hòa

Ốc vít bắt cục nóng điều hòa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống xả máy giặt

Ống xả máy giặt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Que hàn Haris

Que hàn Haris

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ti nạp gas

Ti nạp gas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tụ điều hòa

Tụ điều hòa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tụ Frezzy

Tụ Frezzy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Zắc co các loại

Zắc co các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng bành

Ống đồng bành

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống đồng cây

Ống đồng cây

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 02466847432

Hotline: 0904.124.280 - 0936.474.676

Email: congtytienmanh@gmail.com

Mrs. Nhàn

Mrs. Nhàn

Kinh doanh

0904124280 - 0936474676

Zalo icon Email icon

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Tiến Mạnh là nhà phân phối vật tư điện lạnh nhập khẩu chính hãng với mức giá vô cùng cạnh tranh cùng dịch vụ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp. Liên hệ ngay!

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

HÌNH ẢNH CÔNG TY

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH

Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 02466847432

Hotline: 0904.124.280 - 0936.474.676

Email: congtytienmanh@gmail.com

@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIẾN MẠNH | Designed by Trang vàng Việt Nam.